• +420 261 711 011
 • Doprava zdarma od 3 500 Kč bez DPH
(Přístup pro hosty)
X Přihlášení do internetového obchodu
 • Prosím zadejte své přihlašovací údaje
 • Jméno uživatele
 • Heslo
 • Zapoměl jste heslo?
 • Ještě nemáte účet? Chcete vidět přímo Vaše speciální ceny?
 • Registrovat
X
Rychlý nákup
 • Číslo zboží (10místné)
 • Množství
Jazyky X Český

Impresum

HHW-Hommel Hercules Werkzeughandel CZ/SK s.r.o. 
Novodvorská 803/82 
CZ  142 00  Praha 4
Tel.: +420  261 71 10 11

Email: hommel@hommel-hercules.cz

Jednatel: Ing.Ivan Rejda
Společnost je zapsána u Krajského obchodního soudu v Praze, oddíl C vložka 53630 DIČ: CZ60743603

Vyloučení odpovědnosti

 1. Obsah online nabídky: Autor nepřejímá žádnou záruku za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu předávaných informací. Uplatnění nároků z ručení proti autorovi, které by se vztahovaly ke škodám materiální nebo duševní povahy, způsobeným využitím nebo nevyužitím uvedených informací resp. využitím neúplných nebo nesprávných informací, je zásadně vyloučené, pokud se prokazatelně nejedná o hrubou nedbalost nebo úmyslné jednání autora. Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje možnost bez zvláštního upozornění změnit, doplnit nebo smazat části stránek nebo celou nabídku, případně dočasně nebo trvale zrušit jejich dostupnost pro veřejnost.

 2. Odkazy: U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí webové stránky ("hyperlinků"), které nespadají do oblasti odpovědnosti autora, je vyloučeno jakékoli ručení s výjimkou případů, kdy by autor znal jejich obsah a bylo by pro něj technicky možné a přiměřené, aby zabránil využívání jejich závadného obsahu. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v okamžiku uvedení odkazu nebyl na cílových stránkách žádný nelegální obsah. Na aktuální nebo budoucí uspořádání, obsah a autorství propojených stránek nemá autor žádný vliv. Proto se výslovně distancuje od veškerého obsahu propojených stránek, který byl změněn po uvedení odkazu. Toto ustanovení platí jak pro odkazy použité v rámci vlastní internetové nabídky, tak i pro cizí zápisy učiněné v rámci autorem zřízených návštěvních knih, diskuzních fór a mailing listů. Za ilegální, nesprávný nebo neúplný obsah, a zejména pak za škody, které vzniknou při využití nebo nevyužití takto předaných informací, ručí výhradně provozovatel stránky, na kterou je odkazováno, nikoli ten, kdo na ní pouze odkazuje prostřednictvím odkazu.

 3. Autorské právo a značky: Autor usiluje o to, aby u všech publikací dodržoval případná autorská práva k použitým grafikám, zvukovým záznamům, videosekvencím a textům, aby využíval vlastní grafiky, zvukové záznamy, videosekvence a texty nebo grafiky, zvukové záznamy, videosekvence a texty, které licenci nepodléhají. Všechny v rámci internetové nabídky uvedené a případně třetími osobami chráněné obchodní značky a ochranné známky podléhají bez omezení ustanovením platného práva o ochranných známkách a vlastnické právo k nim mají registrovaní majitelé. Na základě pouhého uvedení není možno usuzovat, že ochranná známka není chráněna právy třetí osoby! Copyright ke zveřejněným, autorem vypracovaným objektům přísluší autorovi stránek. Bez výslovného souhlasu autora není dovoleno rozmnožování nebo používání těchto grafik, zvukových záznamů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích.

 4. Ochrana dat: Pokud je v rámci internetové nabídky umožněno zadávání osobních nebo firemních dat (emailové adresy, jména, adresy), jsou tato data zadávána uživatelem výslovně na dobrovolné bázi. Využití a zaplacení všech nabízených služeb je - pokud je to technicky možné a přiměřené - umožněno i bez zadání těchto dat resp. se zadáním anonymizovaných dat. Využití kontaktních dat uvedených v rámci impresa nebo srovnatelného textu, jako jsou poštovní adresy, telefonní a faxová čísla a emailové adresy, třetími osobami k zasílání jiných než výslovně požadovaných informací není dovoleno. Výslovně si vyhrazujeme právo provést příslušné právní kroky proti zasilateli tak zvaného spamu při porušení uvedeného zákazu.

 5. Právní účinnost tohoto vyloučení ručení: Toto vyloučení ručení je nutno považovat za součást internetové nabídky, ve které je uveden odkaz na tuto stránku. Pokud by některé části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídaly, již neodpovídaly nebo neodpovídaly zcela platné legislativě, není tím dotčena platnost a obsah zbývajících částí dokumentu.

 

Design a technická realizace
ISI Software GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 24
68542 Heddesheim
Internet: http://www.isi-software.de

Tato stránka používá Cookies. Soubory Cookies nám slouží k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti. Více informací zde. Používáním našich služeb souhlasíte s používáním souborů Cookies a zásad ochrany osobních údajů.